کمترین: 
2.0245
بیشترین: 
2.0255
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0245
زمان: 
2/14 01:32
قیمت بنزین امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت بنزیندر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 2.0245 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 00:08","price":2.0245},{"date":"1398/02/14 01:08","price":2.0255},{"date":"1398/02/14 01:32","price":2.0245}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399