کمترین: 
70.8
بیشترین: 
70.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.83
زمان: 
2/14 01:32
قیمت نفت برنت امروز 14 اردیبهشت 1398
قیمت نفت برنتدر تاریخ 14 اردیبهشت 1398 , 70.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/14 00:08","price":70.91},{"date":"1398/02/14 01:08","price":70.8},{"date":"1398/02/14 01:32","price":70.83}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399