کمترین: 
70.98
بیشترین: 
70.98
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
70.98
زمان: 
2/13 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 13 اردیبهشت 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 13 اردیبهشت 1398 , 70.98 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/13 17:32","price":70.98}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399