کمترین: 
5734.6
بیشترین: 
6110
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5996.1
زمان: 
2/13 23:00
قیمت بیت کوین امروز 13 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 13 اردیبهشت 1398 , 5996.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/13 01:30","price":5744.7},{"date":"1398/02/13 02:00","price":5751.2},{"date":"1398/02/13 04:30","price":5741},{"date":"1398/02/13 05:00","price":5734.6},{"date":"1398/02/13 07:30","price":5821.7},{"date":"1398/02/13 08:00","price":5820.5},{"date":"1398/02/13 10:30","price":5841.9},{"date":"1398/02/13 11:00","price":5829.4},{"date":"1398/02/13 13:30","price":5899.6},{"date":"1398/02/13 14:00","price":6020.9},{"date":"1398/02/13 16:30","price":6024.9},{"date":"1398/02/13 17:00","price":6039.9},{"date":"1398/02/13 19:30","price":6110},{"date":"1398/02/13 20:00","price":6055},{"date":"1398/02/13 22:30","price":6005},{"date":"1398/02/13 23:00","price":5996.1}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399