کمترین: 
1269.76
بیشترین: 
1272.41
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1269.76
زمان: 
2/13 16:30
قیمت اونس طلا امروز 13 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 13 اردیبهشت 1398 , 1269.76 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/13 01:30","price":1270.79},{"date":"1398/02/13 02:00","price":1270.97},{"date":"1398/02/13 02:30","price":1270.59},{"date":"1398/02/13 04:30","price":1270.85},{"date":"1398/02/13 05:00","price":1270.64},{"date":"1398/02/13 05:30","price":1271.63},{"date":"1398/02/13 06:00","price":1271.97},{"date":"1398/02/13 06:30","price":1270.93},{"date":"1398/02/13 07:00","price":1271.54},{"date":"1398/02/13 07:30","price":1271.56},{"date":"1398/02/13 08:00","price":1271.57},{"date":"1398/02/13 08:30","price":1272.04},{"date":"1398/02/13 10:30","price":1272.41},{"date":"1398/02/13 11:00","price":1272.31},{"date":"1398/02/13 11:30","price":1272.22},{"date":"1398/02/13 13:30","price":1269.84},{"date":"1398/02/13 16:30","price":1269.76}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398