کمترین: 
72
بیشترین: 
72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72
زمان: 
2/12 18:08
قیمت نفت اوپک امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 18:08","price":72}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399