کمترین: 
1860
بیشترین: 
1862
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1862
زمان: 
2/12 16:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 1862 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 13:00","price":1860},{"date":"1398/02/12 14:00","price":1862},{"date":"1398/02/12 15:00","price":1861},{"date":"1398/02/12 16:00","price":1862}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399