کمترین: 
37753
بیشترین: 
37792
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
37792
زمان: 
2/12 16:00
قیمت ریال عمان امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عماندر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 37792 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 13:00","price":37753},{"date":"1398/02/12 14:00","price":37789},{"date":"1398/02/12 15:00","price":37769},{"date":"1398/02/12 16:00","price":37792}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400