کمترین: 
4006
بیشترین: 
4009
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4009
زمان: 
2/12 16:00
قیمت ریال قطر امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 4009 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 13:00","price":4006},{"date":"1398/02/12 14:00","price":4009},{"date":"1398/02/12 15:00","price":4007},{"date":"1398/02/12 16:00","price":4009}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399