کمترین: 
3890
بیشترین: 
3894
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3894
زمان: 
2/12 16:00
قیمت ریال عربستان امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 3894 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 13:00","price":3890},{"date":"1398/02/12 14:00","price":3894},{"date":"1398/02/12 15:00","price":3892},{"date":"1398/02/12 16:00","price":3894}
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400