کمترین: 
2166
بیشترین: 
2168
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2168
زمان: 
2/12 16:00
قیمت یوان چین امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 2168 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 13:00","price":2166},{"date":"1398/02/12 14:00","price":2168},{"date":"1398/02/12 15:00","price":2167},{"date":"1398/02/12 16:00","price":2168}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398