کمترین: 
2795000
بیشترین: 
2795000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2795000
زمان: 
2/12 13:00
قیمت نیم سکه امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 2795000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 13:00","price":2795000}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399