کمترین: 
4815000
بیشترین: 
4815000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4815000
زمان: 
2/12 13:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 4815000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 13:00","price":4815000}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399