کمترین: 
454
بیشترین: 
457
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
456
زمان: 
2/12 16:00
قیمت بات تایلند امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 456 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:30","price":454},{"date":"1398/02/12 13:00","price":457},{"date":"1398/02/12 14:00","price":456},{"date":"1398/02/12 15:00","price":455},{"date":"1398/02/12 16:00","price":456}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399