کمترین: 
3504
بیشترین: 
3531
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3531
زمان: 
2/12 16:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 3531 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:30","price":3504},{"date":"1398/02/12 13:00","price":3527},{"date":"1398/02/12 14:00","price":3531},{"date":"1398/02/12 15:00","price":3528},{"date":"1398/02/12 16:00","price":3531}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399