کمترین: 
10647
بیشترین: 
10732
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10727
زمان: 
2/12 16:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 10727 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:30","price":10647},{"date":"1398/02/12 13:00","price":10720},{"date":"1398/02/12 14:00","price":10732},{"date":"1398/02/12 15:00","price":10719},{"date":"1398/02/12 16:00","price":10727}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399