کمترین: 
1667
بیشترین: 
1682
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1679
زمان: 
2/12 16:00
قیمت کرون نروژ امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 1679 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:30","price":1667},{"date":"1398/02/12 13:00","price":1680},{"date":"1398/02/12 14:00","price":1682},{"date":"1398/02/12 15:00","price":1678},{"date":"1398/02/12 16:00","price":1679}
بروزرسانی در تاریخ 23 تیر 1399