کمترین: 
2174
بیشترین: 
2193
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2190
زمان: 
2/12 15:00
قیمت کرون دانمارک امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 2190 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:30","price":2174},{"date":"1398/02/12 13:00","price":2191},{"date":"1398/02/12 14:00","price":2193},{"date":"1398/02/12 15:00","price":2190}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399