کمترین: 
5339
بیشترین: 
5378
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5378
زمان: 
2/12 16:00
قیمت لاری گرجستان امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 5378 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:30","price":5339},{"date":"1398/02/12 13:00","price":5373},{"date":"1398/02/12 14:00","price":5378},{"date":"1398/02/12 15:00","price":5375},{"date":"1398/02/12 16:00","price":5378}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399