کمترین: 
47669
بیشترین: 
47968
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
47967
زمان: 
2/12 16:00
قیمت دینار کویت امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 47967 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:30","price":47669},{"date":"1398/02/12 13:00","price":47968},{"date":"1398/02/12 14:00","price":47967},{"date":"1398/02/12 15:00","price":47937},{"date":"1398/02/12 16:00","price":47967}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399