کمترین: 
8527
بیشترین: 
8589
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8589
زمان: 
2/12 16:00
قیمت منات آذربایجان امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 8589 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:30","price":8527},{"date":"1398/02/12 13:00","price":8581},{"date":"1398/02/12 14:00","price":8589},{"date":"1398/02/12 15:00","price":8584},{"date":"1398/02/12 16:00","price":8589}
بروزرسانی در تاریخ 17 اردیبهشت 1400