کمترین: 
223
بیشترین: 
225
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
224
زمان: 
2/12 15:00
قیمت روبل روسیه امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 224 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:30","price":223},{"date":"1398/02/12 13:00","price":224},{"date":"1398/02/12 14:00","price":225},{"date":"1398/02/12 15:00","price":224}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399