کمترین: 
14235
بیشترین: 
14334
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14324
زمان: 
2/12 16:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 14324 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:30","price":14235},{"date":"1398/02/12 13:00","price":14314},{"date":"1398/02/12 14:00","price":14334},{"date":"1398/02/12 15:00","price":14315},{"date":"1398/02/12 16:00","price":14324}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399