کمترین: 
9612
بیشترین: 
9686
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9682
زمان: 
2/12 16:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 9682 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:00","price":9612},{"date":"1398/02/12 12:30","price":9612},{"date":"1398/02/12 13:00","price":9677},{"date":"1398/02/12 14:00","price":9686},{"date":"1398/02/12 15:00","price":9677},{"date":"1398/02/12 16:00","price":9682}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399