کمترین: 
10785
بیشترین: 
10863
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10863
زمان: 
2/12 16:00
قیمت دلار کانادا امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 10863 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:00","price":10785},{"date":"1398/02/12 13:00","price":10850},{"date":"1398/02/12 14:00","price":10860},{"date":"1398/02/12 15:00","price":10858},{"date":"1398/02/12 16:00","price":10863}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399