کمترین: 
13016
بیشترین: 
13097
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13097
زمان: 
2/12 16:00
قیمت ین ژاپن امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 13097 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:00","price":13016},{"date":"1398/02/12 13:00","price":13085},{"date":"1398/02/12 14:00","price":13097},{"date":"1398/02/12 15:00","price":13089},{"date":"1398/02/12 16:00","price":13097}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399