کمترین: 
2432
بیشترین: 
2450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2447
زمان: 
2/12 16:00
قیمت لیر ترکیه امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 2447 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:00","price":2432},{"date":"1398/02/12 13:00","price":2445},{"date":"1398/02/12 14:00","price":2450},{"date":"1398/02/12 16:00","price":2447}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399