کمترین: 
1924300
بیشترین: 
1937100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1937100
زمان: 
2/12 16:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 1937100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:00","price":1924300},{"date":"1398/02/12 13:00","price":1936700},{"date":"1398/02/12 14:00","price":1936200},{"date":"1398/02/12 15:00","price":1935400},{"date":"1398/02/12 16:00","price":1937100}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399