کمترین: 
980000
بیشترین: 
990000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
990000
زمان: 
2/12 13:00
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 990000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:00","price":980000},{"date":"1398/02/12 13:00","price":990000}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398