کمترین: 
1962000
بیشترین: 
1968000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1965000
زمان: 
2/12 16:00
قیمت مثقال طلا امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 1965000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:00","price":1966000},{"date":"1398/02/12 13:00","price":1962000},{"date":"1398/02/12 14:00","price":1966000},{"date":"1398/02/12 15:00","price":1968000},{"date":"1398/02/12 16:00","price":1965000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399