کمترین: 
2753000
بیشترین: 
2804000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2804000
زمان: 
2/12 13:00
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 2804000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:00","price":2753000},{"date":"1398/02/12 13:00","price":2804000}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399