کمترین: 
604200
بیشترین: 
605800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
605800
زمان: 
2/12 15:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 605800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:00","price":604200},{"date":"1398/02/12 14:00","price":605200},{"date":"1398/02/12 15:00","price":605800}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399