کمترین: 
5016000
بیشترین: 
5041000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5021000
زمان: 
2/12 16:00
قیمت سکه امامی امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 5021000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:00","price":5041000},{"date":"1398/02/12 13:00","price":5024000},{"date":"1398/02/12 14:00","price":5016000},{"date":"1398/02/12 15:00","price":5018000},{"date":"1398/02/12 16:00","price":5021000}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399