کمترین: 
453200
بیشترین: 
454300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
454300
زمان: 
2/12 15:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 454300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 12:00","price":453200},{"date":"1398/02/12 14:00","price":453900},{"date":"1398/02/12 15:00","price":454300}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399