کمترین: 
3980
بیشترین: 
4000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3990
زمان: 
2/12 17:03
قیمت درهم امارات در بازار تهران امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت درهم امارات در بازار تهراندر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 3990 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 11:49","price":3980},{"date":"1398/02/12 14:44","price":4000},{"date":"1398/02/12 17:03","price":3990}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399