کمترین: 
14380
بیشترین: 
14410
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14410
زمان: 
2/12 17:03
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 14410 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 11:48","price":14380},{"date":"1398/02/12 14:44","price":14410},{"date":"1398/02/12 14:44","price":14400},{"date":"1398/02/12 17:03","price":14410}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398