کمترین: 
14600
بیشترین: 
14650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14630
زمان: 
2/12 17:03
قیمت دلار در بازار تهران امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت دلار در بازار تهراندر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 14630 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 11:48","price":14600},{"date":"1398/02/12 14:44","price":14650},{"date":"1398/02/12 14:44","price":14650},{"date":"1398/02/12 14:53","price":14620},{"date":"1398/02/12 14:53","price":14620},{"date":"1398/02/12 17:03","price":14630}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399