کمترین: 
5070000
بیشترین: 
5070000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5070000
زمان: 
2/12 14:44
قیمت سکه در بازار تهران امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 5070000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 11:44","price":5070000},{"date":"1398/02/12 14:44","price":5070000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398