کمترین: 
16085
بیشترین: 
16101
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16092
زمان: 
2/12 16:00
قیمت یورو امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت یورودر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 16092 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 11:00","price":16101},{"date":"1398/02/12 12:00","price":16085},{"date":"1398/02/12 13:00","price":16089},{"date":"1398/02/12 14:00","price":16092},{"date":"1398/02/12 15:00","price":16087},{"date":"1398/02/12 16:00","price":16092}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399