کمترین: 
14241
بیشترین: 
14252
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14241
زمان: 
2/12 16:00
قیمت دلار امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت دلاردر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 14241 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 11:00","price":14252},{"date":"1398/02/12 12:00","price":14250},{"date":"1398/02/12 16:00","price":14241}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399