کمترین: 
871.5
بیشترین: 
871.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
871.5
زمان: 
2/12 10:00
قیمت درام ارمنستان امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 871.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 10:00","price":871.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398