کمترین: 
64.9
بیشترین: 
64.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.9
زمان: 
2/12 10:00
قیمت روبل روسیه امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 64.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 10:00","price":64.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398