کمترین: 
13147.3
بیشترین: 
13147.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13147.3
زمان: 
2/12 10:00
قیمت بات تایلند امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 13147.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 10:00","price":13147.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1399