کمترین: 
3087
بیشترین: 
3087
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3087
زمان: 
2/12 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 3087 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 10:00","price":3087}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1399