کمترین: 
2964.4
بیشترین: 
2964.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2964.4
زمان: 
2/12 10:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 2964.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 10:00","price":2964.4}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398