کمترین: 
351.9
بیشترین: 
351.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
351.9
زمان: 
2/12 10:00
قیمت دینار عراق امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 351.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 10:00","price":351.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1399