کمترین: 
484.7
بیشترین: 
484.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
484.7
زمان: 
2/12 10:00
قیمت کرون نروژ امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 484.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 10:00","price":484.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398