کمترین: 
630.5
بیشترین: 
630.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
630.5
زمان: 
2/12 10:00
قیمت کرون دانمارک امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 630.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 10:00","price":630.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 آذر 1399