کمترین: 
441
بیشترین: 
441
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
441
زمان: 
2/12 10:00
قیمت کرون سوئد امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 441 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 10:00","price":441}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399