کمترین: 
4128.2
بیشترین: 
4128.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4128.2
زمان: 
2/12 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 4128.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 10:00","price":4128.2}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399